O Orkiestrze

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” z siedzibą w Studzienkach powstało marca 2013 roku. Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia jest wspieranie działań kulturalno-oświatowych oraz edukacyjno-naukowych. Swoje cele jako Organizacja Pozarządowa, realizujemy poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Założycielami Stowarzyszenia są: Michał Litwa – Prezes Stowarzyszenia, Danuta Jarka oraz Ewa Sobieszczyk – Wiceprezesi Stowarzyszenia. Z uwagi na wykształcenie muzyczne oraz doświadczenie w branży muzycznej, a jednocześnie widząc dużą potrzebę edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży, zrodził się pomysł utworzenia orkiestry kameralnej. Z uwagi na siedzibę Stowarzyszenia (Studzienki, gm. Kcynia) chcieliśmy, aby nasza Orkiestra „działała” na terenie powiatu nakielskiego.

Z bardzo dużym zainteresowaniem udziałem w zajęciach Orkiestry spotkaliśmy się wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Paterek i tam też, wspólnie z Panią Dyrektor Longiną Kania oraz całym gronem pedagogicznym, „doprowadziliśmy” do powstania PIERWSZEJ w Polsce Orkiestry Kameralnej, utworzonej przez dzieci i młodzież za szkół nie muzycznych.

Dodać należy, że Orkiestra nie powstałaby, gdyby nie włączyliby się w jej utworzenie proboszcz miejscowej Parafii, ksiądz Mariusz Zbieranek, Kawiarnia CECHOWA Pani Aldony Pohl oraz Ośrodek Szkolenia Psów „Na Psim Polu” Pani Moniki Śmigielskiej. Wszystkim wymienionym tu osobom Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za włączenie się do tej szczytnej akcji oraz bezinteresowne zaangażowanie.

W chwili obecnej Orkiestrę zasilają dzieci i młodzież, grające na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara klasyczna, akordeon, flet poprzeczny, saksofon altowy, perkusja, instrumenty klawiszowe – fortepian.